Кам'янське. Гімназія № 39Інструкція з обліку дітей та підлітків шкільного віку

 

 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 12 квітня 2000 р. N 646

 

                            ІНСТРУКЦІЯ

            з обліку дітей і підлітків шкільного віку

 

                        Загальні положення

 

     1. З  метою  забезпечення здобуття громадянами України повної

загальної  середньої  освіти  щороку  проводиться  облік  дітей  і

підлітків шкільного віку.

 

     2. Обліку  підлягають діти і підлітки віком від 6 до 18 років

та діти, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, що

постійно проживають на території України.

 

     3. Облік  дітей і підлітків шкільного віку організовують Рада

міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласні,   Київська   та

Севастопольська міські,   районні,   районні   у   мм.   Києві  та

Севастополі   держадміністрації   разом   з   органами   місцевого

самоврядування.

 

     Необхідну допомогу  у  проведенні  обліку   в   межах   своєї

компетенції надають органи державної статистики, внутрішніх справ,

служби у справах неповнолітніх.

 

     Координацію роботи з обліку дітей і підлітків,  її  методичне

забезпечення здійснює Міністерство освіти і науки.

 

     4. Друкування  бланків  списків  дітей  і підлітків шкільного

віку і  забезпечення  ними  районних,  районних  у  мм.  Києві  та

Севастополі  держадміністрацій,  органів  місцевого самоврядування

здійснюють   органи   управління   освітою.   Друкування   бланків

відповідної  форми  статистичної  звітності  та  забезпечення ними

осіб,  що відповідають  за  складання  звітів,  здійснюють  органи

державної статистики.

 

           Порядок проведення обліку дітей і підлітків

                          шкільного віку

 

     5. Для забезпечення своєчасного і  в  повному  обсязі  обліку

дітей і підлітків шкільного віку районні,  районні у мм.  Києві та

Севастополі   держадміністрації   разом   з   органами   місцевого

самоврядування щороку здійснюють такі заходи:

 

     1) призначають     уповноважених    з    числа    працівників

житлово-експлуатаційних   організацій,   житлово-будівельних    та

житлових   кооперативів,   об'єднань   (товариств)   співвласників

багатоквартирних будинків, навчальних закладів, органів внутрішніх

справ,   служб  у  справах  неповнолітніх  для  виконання  роботи,

пов'язаної з обліком дітей і  підлітків  шкільного  віку.  У  разі

потреби можуть утворюватися робочі групи;

 

     2) організовують  і  проводять щороку у період з 25 квітня по

15 травня  інструктаж  для  осіб,  що  відповідають  за  складання

списків дітей і підлітків шкільного віку,  а також забезпечують їх

бланками списків;

 

     3) визначають території обслуговування і відповідним рішенням

закріплюють  їх  за  загальноосвітніми  навчальними закладами,  за

винятком   гімназій,   ліцеїв,   колегіумів,    приватних    шкіл,

спеціалізованих шкіл  (шкіл-інтернатів)  з  поглибленим  вивченням

окремих предметів з першого класу.

 

     6. Складання  списків,  їх  уточнення   щороку   здійснюється

уповноваженими  районних,  районних  у  мм.  Києві  та Севастополі

держадміністрацій разом  з  органами  місцевого  самоврядування  у

період з 15 травня по 15 серпня.

 

     Кожний список  використовується  аж  поки  внесеним  до нього

підліткам виповниться 18 років.

 

     7. Списки дітей і підлітків шкільного віку складаються у двох