"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


Кадровий склад

Додаток 29 

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

 

1.      Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток

потреби

Педагогічні працівники, усього

51

51

-

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

48

48

-

працюють у закладі освіти за сумісництвом

2

2

-

 

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування

навчальної

дисципліни

Прізвище, ім’я,

по батькові

викладача

Найме-

нування

посади

Найменування закладу, який

закінчив  (рік закінчення, спеціаль-ність, кваліфікація

згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна

категорія,

педагогічне звання

(рік встановлення,

підтвердження)

Педагогічний

стаж  (повних

років)

на 01.10.17р

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої

юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, дата видачі документа про підви-щення кваліфікації)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Фізика

Занєгіна Сніжана      Леонідіівна

Директор,

вчитель фізики

 

Педагогічна вища, Дніпропетровський державний університет  1990, фізик, викладач

 

Вища, вчитель методист, 2015

27 р. 00 м. 07 д.

ДОІППО, курси директорів, вчителів фізики

2014

 

2

Початкові класи

Одинцова Галина Володимирівна

Заступник директора школи І ступеня, вчитель початкових класів

Педагогічна вища,

Криворізькій державний педагогічний інститут, 1988,

вчитель початкових класів

Вища, вчитель методист, 2017

38 р. 00 м.   15 д

.

ДОІППО, курси керівників,

вчителів початкових класів

2017

 

 

3

Алгебра,

геометрія

Середа Ірина Олександрівна

Заступник директора школи ІІ ступеня, вчитель математики

Педагогічна вища, Дніпропетровський державний університет  1992, математик, викладач

Вища, старший вчитель, 2016

31 р. 11 м. 11 д.

ДОІППО, курси керівників,

вчителів математики 2013

 

4

Історія, Правознавство

Гурська Вікторія Михайлівна

Заступник директора школи І ступеня, вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін

Педагогічна вища, Одеський національний  університет  2001, історик,

викладач

Вища, вчитель методист, 2016

28 р. 07 м. 20 д.

ДОІППО, курси заступників директора, вчителів історії та правознавства

2015

 

5

Біологія

Гречихіна

Любов Євгенівна

Заступник директора,

вчитель біології

Педагогічна вища, Дніпропетров

ський державний університет  1985

біолог, мікробіолог, викладач

Вища, вчитель методист, 2017

32 р. 00 м. 16 д.

ДОІППО, курси заступників директора, вчителів біології, 2017

 

6

Музика

Проказа Ангеліна Анатоліївна

Заступник директора

вчитель музики,

 

 

 

Педагогічна вища,

Дніпродзержинське музичне училище, 1999,

вчитель музики,

Запорізький класичний приватний університет,

управління навчальним закла-дом,  2017 р.

Спеціаліст, 2016

14 р. 11 м. 01 д.

 

ДОІППО, курси вчителів музичного мистецтва,

Хормейстер,

2015

 

 

7

Українська мова

та література

Душка Наталія Григорівна

Вчитель української мови та літератури

Педагогічна вища, Дніпропетровсь-

кий державний університет  1986, філолог, викладач

російської мови та літератури

Вища, вчитель методист, 2015

38р. 11 м. 29 д.

ДОІППО, курси вчителів української мови та літератури,

2014

 

8

Українська мова

та література

Цикалюк Світлана Федорівна

Вчитель української мови та літератури

Педагогічна вища,

Дніпропетровський державний університет, викладач укр.мови,  1996р

Вища, 2016

20 р. 07 м. 10 д.

ДОІППО, курси вчителів української мови та літератури,

2016

 

9

Українська мова

та література

Кисель

Яна Анатоліївн

Вчитель української мови та літератури

Педагогічна вища,

Криворізький державний педагогічний інститут, учитель укр. мови та літ., 2006р.

Спеціаліст І

категорії, 2016

11 р. 11 м. 29 д.

ДОІППО, курси вчителів української мови та літератури, які одночасно викладють світову літературу,

2015

 

10

Російська мова

Ходова Людмила Сергіївна

Вчитель російської  мови та зарубіжної літератури

Педагогічна вища,

Запорізький державний педінститут, учитель рос. мови, 1975 р.

Вища, вчитель методист, 2017

49 р. 03 м.  00 д.

ДОІППО, курси вчителів української мови та літератури,

світової літератури

2016

російської мови, 2016

 

11

Російська мова  та зарубіжна література

Полтавець Ельміра Рахманівна

Вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Педагогічна вища,

Дніпропетровський національний університет, викладач рос.. мови та літ.,

2002 р.

Спеціаліст І

категорії, 2013

14р. 10 м. 22 д.

ДОІППО, курси вчителів української мови та літератури,

російської мови та  світової літератури, 2012

 

12

Англійська мова

Головченко Людмила Олександрівна

Вчитель англійської мови

Педагогічна вища,

Горьківський педінститут, учитель англ.. мови, 1974р.

Вища, вчитель методист, 2012

50 р. 09 м.

00 д.

ДОІППО, курси вчителів іноземних мов

2017

 

13

Англійська мова

Долгополова Валентина Захарівна

Вчитель англійської мови

Педагогічна вища,

Дніпропетровсь

кий державний університет, викладач англ.. мови, 1981р.

Вища, вчитель методист, 2012

43 р. 05 м.  19 д.

ДОІППО, курси вчителів англійської мови

2017

 

14

Англійська мова

Левченко

Інна Георгіївна

Вчитель англійської мови

Педагогічна вища,

Дніпродзержинський державний технічний університет, перекладач з англ. та французьк. мови, викладач,  2012 р.

Спеціаліст І

категорії, 2015

09 р. 07 м. 17 д.

ДОІППО, курси вчителів іноземної мови

2013

 

 

15

Англійська мова

Король Дар`я Вячеславівна

Вчитель англійської

мови

Педагогічна базова вища,

Дніпровський держав-ний університет, (бакалавр)

Філолог (анг., франц. мови), вчитель,

2017 р.

Спеціаліст

00 р. 03 м. 24 д.

 

 

16

Англійська мова

Громова  Оксана Сергіївна

Вчитель

англійської

мови

Педагогічна вища,

Російський державний професійно-педагогічний університет, 2008, учитель англійської мови

Спеціаліст І

категорії, 2014

12р. 03 м. 12 д

 

ДОІППО вчителів іноземних мов, 2013

 

17

Англійська мова

Макарова Дарина

Василівна

Вчитель

англійської

мови

Педагогічна вища,

Дніпродзержинський державний технічний університет,  перекладач з англійської та франц. , 2010 р

Спеціаліст

 

04р. 00 м. 00 д.

-

 

18

Англійська мова

Фетисова Марія Олександрівна

Вчитель

англійської

мови

Педагогічна вища,

Дніпродзержинський держав. технічний університет, перекладач з англ.. та французька мови, вчитель,  2016 р.

Спеціаліст

00 р. 08м. 24

-

 

19

Англійська, німецька мови

Назарова Людмила Вікторівна

Вчитель німецької та англійської  мов

Педагогічна вища,

Уссурійський державний педінститут, учитель англ. та німецьк. мов, 1975р.

Вища, вчитель методист, 2015

43 р. 10 м. 15 д.

ДОІППО, курси вчителів німецької мови

2015

 

20

Англійська, німецька мови

Шрам

Кристина Геннадіївна

Вчитель німецької та англійської  мов

Педагогічна вища,

Криворізький держ. пед. університет, учитель англійської мови та зарубіжної літератури, 2011р., Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, спеціаліст-перекладач англійської та німецької мов, 2012 р.

Спеціаліст І

категорії, 2016

04 р. 09 м. 01 д.

ДОІППО, курси вчителів німецької мови

2017

 

 

 

-

 

21

Історія, правознавство

Пономарьова Наталія Вячеславівна

Вчитель

історії,

правознавства

Педагогічна вища,

Дніпропетровський державний університет, історик, викладач,

 1993р

Вища, вчитель методист, 2017

31р. 00 м. 06 д.

ДОІІПО

вчителів історії, правознавства та інших суспільствознавчих дисциплін, 2016

 

 

22

Алгебра,

геометрія

Кравченко Галина Сергіївна

Вчитель математики

Педагогічна вища,

Вінницький державний педінститут ім. Островського,  учитель математики, 1978р.

Вища, вчитель методист, 2014

40 р. 11 м. 19

ДОІППО,

вчителів математики

2014

 

23

Інформатика,

Технології

Цимбал Ольга Михайлівна

Вчитель інформатики

Педагогічна вища,

Дніпродзержинський державний технічний університет,  Магістр електроніки, викладач,2007р.

Вища, 2016

17 р. 09 м. 06 д.

ДОІППО,

  вчителів інформатики

2017

 

24

Інформатика,

Технології

Дрон Сергій Олександрович

Вчитель інформа-

тики

Педагогічна вища,

Дніпродзержинський державний технічний університет,  Магістр електроніки, викладач,2007р.

Спеціаліст ІІ

категорії, 2016

06 р. 00 м. 00 д.

ДОІППО,

  вчителів інформатики

2015

 

25

Фізика, астрономія

Носко Надія Дмитрівна

Вчитель фізики, астрономії

Педагогічна вища,

Чернігівський державний педінститут, учитель фізики,  1971р.

Вища, вчитель методист, 2014

46 р. 00 м. 15 д.

ДОІППО вчителів фізики, 2015

природознавства,

2015

астрономії,  2015

 

26

Хімія

Молодан Тетяна Вікторівна

Вчитель хімії

педагогічна вища,

Дніпропетровсь-кий державний університет,

1999 , хімік, викладач

Вища, 2016

17 р. 11 м. 21 д.

ДОІППО, вчителів  хімії, біології, природознавства, екології 2016,

-

вчителів математики

2017

 

27

Географія

Безцінна Наталія Андріївна

Вчитель географії

Педагогічна вища,

Дніпропетровсь-кий державний університет, біолог, мікробіолог, викладач, 1985 р.

Вища, вчитель методист, 2015

29 р. 11 м. 11 д.

ДОІППО вчителів географії,2016 економіки,2016

Захисту Вітчизни, 2017

 

28

Захист Вітчизни

Стахов Віктор Олександрович

Вчитель Захисту Вітчизни,

 

Педагогічна вища,

Львівське вище військово-політичне ордена Червоної Зірки училище

Спеціаліст

29р. 03м. 17д.

-

 

29

Музичне мистецтво

Усенко Михайло Михайлович

Вчитель музичного мистецтва, хормейстер

Педагогічна вища,

Криворізький державний педагогічний інститут, вчитель музики і співів, 1976р.

Вища, вчитель методист, 2016

45 р. 08 м. 09 д.

ДОІППО

вчителів музичного мистецтва,  2016

керівники хорових колективів, 2016

 

30

Музичне мистецтво

Станкевич Наталія Миколаївна

Педагог-організатор, вчитель музичного мистецтва

 

педагогічна вища,

Криворізький державний пед.університет учитель музики , 2000р.

Спеціаліст І

категорії, 2014

17 р. 00 м. 00 д.

ДОІППО,

курси педагогів організаторів 2013,

вчителів музичного мистецтва

2013

 

31

Образотворче мистецтво

Коваль

Олена Олександрівна

Вчитель

ОТМ

Педагогічна вища,

Криворізький державний педінститут,

учитель креслення та ОТМ, 1996р.

Вища, вчитель методист, 2014

23 р. 11 м. 28 д.

ДОІППО

вчителів ОТМ та курсу «Мистецтво», 2013

вчителів художньої культури, які одночасно викладають музичне,  ОТМ, 2013

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Фізична культура

Кострюков Едуард Олексійович

Вчитель фізичної культури

Педагогічна вища,

Дніпропетровський державний інститут фізкультури і спорту,  учитель фізкультури, 1996 р.

Вища, вчитель методист, 2016

26 р. 07 м. 29

ДОІППО,

вчителів фізичної культури 2015

 

34

Фізична культура

Слюсар Андрій Миколайович

Вчитель фізичної культури

Педагогічна вища,

Дніпропетровський державний інститут фізкультури і спорту, учитель фізкультури,  1999р.

Спеціаліст ІІ

категорії, 2015

09 р. 11 м. 25 д.

ДОІППО

вчителів фізичної культури,  2015

 

35

Трудове навчання

Тихонова Ольга Володимирівна

Вчитель трудового навчання

Педагогічна вища,

Криворізький державний педінститут, 1993р.

Вища, вчитель методист, 2014

30 р. 11 м.  29 д.

ДОІППО вчителів трудового навчання, технологій

2013

 

36

Початкові

класи

Петрова Олена Михайлівна

Вчитель початкових класів

Дніпродзержинський індустріальний інститут ім. Арсенічева, 1989р.; Жовтоводське педучилище, вчитель початкових класів 1985р.

Вища, 2016

28 р. 00 м. 00 д.

ДОІППО, курси

 вчителів початкових класів 2016, вихователів ГПД 2016

 

37

Початкові

класи

Панасова Тетяна Василівна

Вчитель початкових класів

Кіровоградський державний педінститут, 4 курс, учитель рос. мови

10 т.р., старший учитель

37р. 01 м. 23 д.

ДОІППО, курси  вчителів початкових класів 2017

 

38

Початкові

класи

Сіріньок Олена Олександрівна

Вчитель початкових класів

Макіївськ. економ.-гуманіт. інститут, 2002р.;

Олександрійське педучилище, учитель початкових класів,  1986р.

Вища, 2013

26 р. 11 м. 25 д.

ДОІППО, курси вчителів початкових класів які одночасно працюють у групах, 2013

 

39

Початкові

класи

Шевцова  Тетяна Іванівна

Вчитель початкових класів

Криворізький державний педінститут, учитель початкових класів,  1988р.

Вища, вчитель методист, 2014

30 р. 00 м. 16 д.

ДОІППО, курси вчителів початкових класів 2013, основ здоров’я 2014

 

40

Початкові

класи

Кутах Людмила Іванівна

Вчитель початкових класів

Криворізький державний педінститут, учитель початкових класів,  1989р.

Вища, вчитель методист, 2014

35 р. 00 м.  14 д.

ДОІППО, курси  вчителів початкових  класів вихователь     ГПД, 2014

 

41

Початкові

класи

Єфименко Людмила Георгіївна

Вчитель початкових класів

Київський держ. педінститут ім. О.М.Горького, учитель початкових класів,  1979 р.

Вища, вчитель методист, 2014

38 р. 00 м. 16 д.

ДОІППО, курси  вчителів початкових класів, вихователь     ГПД 2017

 

42

Початкові

класи

Черданцева Ірина Петрівна

Вчитель початкових класів

Криворізький державний педінститут, учитель початкових класів,  1987р.

Вища, вчитель методист, 2016

35 р. 00 м. 16 д.

ДОІППО, курси

вчителів початкових класів вихователь

ГПД, 2016

 

43

Початкові

класи

Мельник Наталія Валентинівна

Вчитель початкових класів

Національний гірнич. Універс., економіка та кібернетика,                     2010 р., бакалавр з економічної кібернетики

Полтавський пед.. університет,

вчитель

початкових класів (спеціаліст)

Спеціаліт

18 р. 09 м. 28 д.

-

 

44

Початкові

класи

Новікова

Анна Вячеславівна

Вчитель початкових класів

Педагогічна вища,

Дніпродзержин-

ський державний  технічний університет, 2014 р., еколог, викладач; Криворізький державний педагогічний університет,                   3 курс

Спеціаліт

03 р. 00 м. 00 д.

ДОІППО    тренінг «Дорослішай на здоров’я»,

2014,

методика сталого розвитку, 2015

 

45

Початкові

класи

Літвін Наталія Юріївна

Вчитель початкових класів

Дніпропетровський пед.. коледж, учитель початкових класів з правом викладання англійської мови    2014 р.

Криворізький педагогічний

університет початкові           класи, 2017

Спеціаліт

03 р. 09 м.  14 д.

 

 

46

Початкові

класи

Рудик Олена Анатолівна

Вчитель початко-вих класів

Полтавський

націон.            Педагогічний університет,  3 курс

10 тар. розряд

02 р. 07 м. 26 д.

 

 

47

Вихователь ГПД

Золотаревська

Валентина Леонідівна

Вихователь

ГПД,

вчитель музики

Дніпродзержинське державне музучилище,  1982р., учитель музики

10 тар. розряд,

старший вихователь

26 р. 03 м. 08 д.

ДОІППО,

курси вихователів

ГПД, 2015

 

48

Практичний психолог

Курниш

Раїса Федорівна

Практичний психолог,

вчитель математики

Педагогічна вища, Дніпроперовсь-кий державний університет,  математик, викладач, 1974р.

Вища,  старший учитель, 2016

38р. 04 м. 27 д.

ДОІІПО,

курси психологів 2017.

вчителів математики 2015

 

49

Соціальний педагог

Смільська

Людмила Сергіївна

Соціаль-ний педагог

Дніпродз. індустріал. інститут ім. Арсенічева, інженер-теплоенерг.,

1993р. Олександрійське педучилище                  ім. Сухомлинського, вчитель початкових класів, 1984 р.

11 тарифний розряд

08р. 10 м. 24 д.

ДОІППО

курси соціальних педагогів,

2017

 

50

Завідувач шкільним музеєм

Юрченко Тамара Василівна

Керівник гуртка, вчитель світової літератури

Педагогічна вища, Ніжинський державний педінститут ім. М.В.Гоголя, учитель рос. мови та літератури, 1978 р.

12 тарифний розряд

19 р. 00 м. 00 д.

ДОІППО, курси керівників краєзнавчих гуртків, 2017