"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


Хімія

Підручники:

Цікаве з хімії

Навчальні проекти для учнів 7 класу:

1. Хімічні речовини навколо нас
2. Історичне значення вогню
3. Хімічні явища у природі.
4. Хімічні явища у побуті.
5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.
6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості
7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.
8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.
9. Дослідження якості води з різних джерел.
10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.
11. Способи очищення води в побуті.
12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.
13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

Підручники

Цікаве з хімії

Навчальні проекти для учнів 8 класу:

1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.
2. Форми Періодичної системи хімічних елементів.
3. Хімічні елементи в літературних творах.
4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.
5. Використання кристалів у техніці.
6. Кристали: краса і користь.
7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.
8. Хімічний склад і використання мінералів.
9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

Підручники:

Цікаве з хімії

Навчальні проекти для учнів 9 класу:

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.
2. Вирощування кристалів солей.
3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.
4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.
5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.
6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.
7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.
8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.
9. Ендотермічні реакції на службі людині.
10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.
11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.
12. Альтернативні джерела енергії.
13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.
14. Виготовлення мила з мильної основи.
15. Дослідження хімічного складу їжі.
16. Хімічний склад жувальних гумок.
17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.
18. Друге життя паперу.
19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).
20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.
21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.
22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.
23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

Підручники

Підготовка до ЗНО:

Цікаве з хїімії

Проекти:

1. Ізомери у природі.
2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.
3. 3D-моделі молекул органічних сполук.
4. Октанове число та якість бензину.
5. Цетанове число дизельного палива.
6. Ароматичні сполуки навколо нас.
7. Смог як хімічне явище.
8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.
9. Біогаз.
10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних
11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.
12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.
13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.
14. Виробництво цукру
15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.
16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.
17. Етери та естери в косметиці.
18. Біодизельне пальне.
19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.
20. Анілін – основа для виробництва барвників.
21. Синтез білків.
22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.
23. Виведення плям органічного походження.
24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.
25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.
26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.
27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.
28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.
29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.
30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.
31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок

Підручники:

Підготовка до ЗНО

Цікаве з хімії

Проекти:

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.
2. Застосування радіонуклідів у медицині.
3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.
4. Застосування рідких кристалів.
5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.
6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.
7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.
8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.
9. Штучні алмази у техніці.
10. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.
11. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.
12. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.
13. Кислотні дощі.
14. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.
15. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.
16. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.
17. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.
18. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».