"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


Математика

6 клас. Математика.

Дільники та кратні натурального числа

https://youtu.be/Q2f3tx8eEbA

Ознаки подільності чисел на  2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

https://youtu.be/5xNKLKB5Ucg

Прості та складені числа

https://youtu.be/CtdGsIPuORE

Розкладання чисел на прості множники

https://youtu.be/EAmMM9xGPpw

Найбільший спільний дільник

https://youtu.be/EuUf2UvBvk0

Найменше спільне кратне

https://youtu.be/cw2mzKHPbBo

Розширення дробів. Основна властивість дробу

https://youtu.be/4aW6kkdNybw

Скорочення дробу

https://youtu.be/G7rgUZk2hYE

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника

https://youtu.be/GNN8m8NRX1k

Порівняння дробів

https://youtu.be/yqqQQEv7Fp0

Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Множення та ділення звичайних дробів

https://youtu.be/D3_wLiaTLCs

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

https://youtu.be/tlZGKQ6uy8U

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу

https://youtu.be/CS1z9YT9Teg

Відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційна залежність

https://youtu.be/_02fGiCbbxU

Масштаб

https://youtu.be/1iv837goMAQ

Відсоткове відношення двох чисел

https://youtu.be/0lDKzDHEcbk

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга

https://youtu.be/b3RG65OQkcY

Стовпчасті та кругові діаграми

https://youtu.be/uQgSnuPZ6bA

Додатні та від’ємні числа, число нуль. Координатна пряма

https://youtu.be/vOhiZUgs_Yg

Протилежні числа. Модуль числа

https://youtu.be/-dqfcdPuouo

Цілі числа. Раціональні числа

https://youtu.be/0dIpZGVUk3w

Порівняння раціональних чисел

https://youtu.be/oeEverSR3Ew

Додавання від'ємних раціональних чисел

https://youtu.be/s5MI3K-6OCs

Віднімання раціональних чисел

https://youtu.be/2ixPH7Y8xV8

Ділення раціональних чисел

https://youtu.be/8Dg-edqdlfU

Множення раціональних чисел

https://youtu.be/AYtqZmyleME

Розкриття дужок

https://youtu.be/duVJtP5juMg

Подібні доданки та їх зведення

https://youtu.be/bOXeUUXeI9k

Рівняння

https://youtu.be/nqAJ3fSfndk

Основні властивості рівнянь

https://youtu.be/9zI2p3IWJbg

Перпендикулярні й паралельні прямі їх побудова за допомогою лінійки і косинця

https://youtu.be/VQXuTjxK8jw

Координатна площина

https://youtu.be/KXNM_BtyGIs

Приклади графіків залежностей між величинами

https://youtu.be/zyZ_8-wio24

 

9 клас. Алгебра

 

Числові нерівності

https://youtu.be/LdyLaeGNS8M

Основні властивості числових нерівностей

https://youtu.be/1E7FfQDd2ug

Нерівності зі змінними

https://youtu.be/RVFwvK9hqPc

Лінійні нерівності з однією змінною

https://youtu.be/6EltXHz6jpA

Числові проміжки

https://youtu.be/OL-aW4vJeKs

Переріз та об'єднання проміжків

https://youtu.be/JwiuNsXV8tY

Рівносильні нерівності

https://youtu.be/kc8_awAY6YI

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

https://youtu.be/LFuwlXDIXFc

Функції. Область визначення, область значень і графік функції

https://youtu.be/eq9j_dbepqg

Властивості функції. Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

https://youtu.be/DAsj8OpAZqo

Перетворення графіків функцій

https://youtu.be/iaYw9AYjBE4

Квадратична функція, її графік і властивості

https://youtu.be/pOm23W-uT3w

Квадратна нерівність

https://youtu.be/R4DdTe5_YiA

Система двох рівнянь з двома змінними

https://youtu.be/y2v-Qzrdh9U

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

https://youtu.be/dTSqvysH5-E

Числові послідовності

https://youtu.be/MKqevftCjOo

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

https://youtu.be/Fw2bebYgsCk

Сума n перших членів арифметичної прогресії

https://youtu.be/w2lx95ZtRzE

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії

https://youtu.be/IfLxdFJvcUI

Сума n перших членів геометричної прогресії

https://youtu.be/TiivYsbb1DY

Формула складних відсотків

https://youtu.be/hvLUIIYUBzw

Основні правила комбінаторики. Комбінаторні правила суми і добутку

https://youtu.be/89hUMPho62c

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

https://youtu.be/czAbfnlW6cE

Класичне означення ймовірності

https://youtu.be/kfHgLLAENjE

Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки

https://youtu.be/Ylj8moDXb0M

 

9 клас. Геометрія.

 

 

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

https://youtu.be/5_EtocPson8

Тригонометричні тотожності

https://youtu.be/ICE-zZMNnKk

Координати середини відрізка

https://youtu.be/jB8wQIBnMII

Відстань між двома точками із заданими координатами

https://youtu.be/Z70BnfARpyA

Рівняння кола

https://youtu.be/Bx84xwL9FDQ

Рівняння прямої

https://youtu.be/OfjK-mrcgR0

Переміщення (рух) та його властивості

https://youtu.be/jTZR-lR5qsE

Поворот

https://youtu.be/LxBk5wtDMxE

 

11