"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


Структура та органи управління

Управління гімназією здійснюється його заснов­ником – Камянською міською радою через департамент з гуманітарних питань міської ради.

 Безпосереднє керівництво гімназією здійснює  його директор. Директором  може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) учасників освітнього процесу, які скликаються не менше ніж один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

·  працівників школи — зборами трудового колективу;

·  учнів школи другого-третього ступеня — класними зборами;

·  батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає таку однакову кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 25, учнів - 25, батьків і представників громадськості – 25.

У період між зборами діє Рада гімназії. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  IIIII ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисель­ність визначаються загальними зборами гімназії.

У гімназії створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.  Головою педагогічної ради є директор  гімназії.

        У гімназії працює учнівська Рада лідерів, батьківська рада, методична рада, циклові  кафедри     та  профспілкова організація працівників.