Кам'янське. Гімназія № 39

 

"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


HotLog

Відстеження заяв на зарахування

Відстеження заяв на зарахування до 1 класу

 

 

      Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 року № 367) зарахування до закладу освіти здійснюється  на підставі заяви одного з батьків дитини  поданої особисто з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника, до 31 травня 2021 року. 

      До заяви додаються:

   1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

   2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обовязкового" первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»

   Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця. 

   До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.

   До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, розробленою процедурою його проведення, яка схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується директором закладу.

   До 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого  класу  також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

   Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

   Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти.

   - список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

   - оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

   - інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

   - наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.