"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


Адміністрація

 

Найменування

навчальної

дисципліни

Прізвище, ім’я,

по батькові

викладача

Найме-

нування

посади

Найменування закладу, який

закінчив  (рік закінчення, спеціаль-ність, кваліфікація

згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна

категорія,

педагогічне звання

(рік встановлення,

підтвердження)

Педагогічний

стаж  (повних

років)

на 01.10.19р

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої

юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, дата видачі документа про підви-щення кваліфікації)

Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

Фізика

Занєгіна Сніжана      Леонідіівна

Директор,

вчитель фізики

 

Педагогічна вища, Дніпропетровський державний університет  1990, фізик, викладач

 

Вища, вчитель методист, 2015

29 р. 00 м. 07 д.

КЗВО "ДАНО", курси директорів, вчителів фізики

2019

2

Початкові класи

Одинцова Галина Володимирівна

Заступник директора школи І ступеня, вчитель початкових класів

Педагогічна вища,

Криворізькій державний педагогічний інститут, 1988,

вчитель початкових класів

Вища, вчитель методист, 2017

40 р. 00 м.   15 д

.

ДОІППО, курси керівників,

вчителів початкових класів

2017

 

3

Алгебра,

геометрія

Середа Ірина Олександрівна

Заступник директора школи ІІ ступеня, вчитель математики

Педагогічна вища, Дніпропетровський державний університет  1992, математик, викладач

Вища, старший вчитель, 2020

33 р. 11 м. 11 д.

КЗВО "ДАНО", курси керівників,

вчителів математики 2020

4

Історія, Правознавство

Гурська Вікторія Михайлівна

Заступник директора школи І ступеня, вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін

Педагогічна вища, Одеський національний  університет  2001, історик,

викладач

Вища, вчитель методист, 2016

30 р. 07 м. 20 д.

КЗВО "ДАНО", курси заступників директора, вчителів історії та правознавства

2020

5

Біологія

Гречихіна

Любов Євгенівна

Заступник директора,

вчитель біології

Педагогічна вища, Дніпропетров

ський державний університет  1985

біолог, мікробіолог, викладач

Вища, вчитель методист, 2017

34 р. 00 м. 16 д.

ДОІППО, курси заступників директора, вчителів біології, 2017

6

Музика

Проказа Ангеліна Анатоліївна

Заступник директора

вчитель музики,

 

 

 

Педагогічна вища,

Дніпродзержинське музичне училище, 1999,

вчитель музики,

Запорізький класичний приватний університет,

управління навчальним закла-дом,  2017 р.

Спеціаліст ІІ категорії, 2020

16 р. 11 м. 01 д.

 

КЗВО "ДАНО", вчитель музичного мистецтва, педагог-організатор

2020