"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


Управління

Управління ліцеєм здійснюється його заснов­ником – Камянською міською радою через департамент з гуманітарних питань міської ради.

 Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює  його директор. Директором  може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.: 

Директор :  ЗАНЄГІНА Сніжана   

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) учасників освітнього процесу, які скликаються не менше ніж один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

·  працівників ліцею — зборами трудового колективу;

·  учнів школи другого-третього ступеня — класними зборами;

·  батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає таку однакову кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 25, учнів - 25, батьків і представників громадськості – 25.

У період між зборами діє Рада ліцею. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  IIIII ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисель­ність визначаються загальними зборами гімназії. 

Голова Ради ліцею: МАШОШИНА Альона, мати учениці 5-А класу 

У ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.  Головою педагогічної ради є директор ліцею - ЗАНЄГІНА Сніжана.

        У ліцеї  працює учнівська Рада лідерів, батьківська рада,  циклові  кафедри     та  профспілкова організація працівників.

Голова Ради лідерів, президент ліцею - Глущенко Софія , учениця 1о-А класу