Кам'янське. Гімназія № 39

 

"Центр професійного розвитку педагогічних працівників" КМР


HotLog

АТЕСТАЦІЯ

 

1. Загальні положення

 

      Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України “Про освіту” (стаття 54) з метою активізації їхньої творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

      Проведення  атестації педагогічних працівників проводиться згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 року №310  і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 грудня 1993 року за №176, зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.1998 р. №419 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 15.12.1998р. 792/3232.

      Умовою атестації педагогічного працівника є наявність фахової освіти та володіння ним державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов’язків, згідно з Конституцією України (стаття 10) та із Законом України  “Про мови в Українській РСР”.

      Керівникам закладів освіти необхідно звернути увагу на те, що:

 • чергова атестація педагогічного працівника проводиться один раз на п’ять років згідно з графіком проведення атестації працівників, складеним закладом. Якщо педагогічні працівники з поважних або не залежних від них причин не можуть пройти чергову атестацію, то за погодженням з атестаційною комісією вищого рівня термін дії попереднього рішення атестаційної комісії при навчальному закладі може бути продовженим на один рік. Педагогічним працівникам, які відмовились від чергової атестації встановлюється кваліфікаційна категорія, на ступінь нижча від тієї, яку вони мали за наслідками попередньої атестації , для працівників з педагогічними званням припиняється чинність відповідного звання.
 • позачергова атестація педагогічного працівника проводиться не раніше як через рік від дня видання наказу за підсумками  атестації керівником навчального закладу або органом державного управління освіти відповідного наказу за  підсумками атестації усі педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження, атестуються на рівних умовах. Винятків немає для директора та його заступників, а також і для пенсіонерів (в тому числі на умовах строкового договору), педагогів, для яких навчальні заклади не є основним місцем роботи.
 • Педагогічні працівники, які викладають два й більше предметів, атестуються з того предмета, з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти.
 •  Атестації не підлягають педагогічні працівники, які мають стаж безпосередньої роботи до 3 років, перебувають на довгостроковому лікуванні.
 • Педагогічні працівники, які мають необхідний стаж безпосередньої педагогічної роботи й раніше проходили атестацію та прийняті на роботу в поточному навчальному році, а також ті, хто навчається у вищому навчальному закладі, атестуються за їхнім бажанням.
 • Не розглянуті атестаційною комісією (не підтверджені або не змінені) протягом 5-ти років з дня встановлення (присвоєння) кваліфікаційні категорії, посадові звання втрачають чинність.

 
 

 1. Загальні вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

 

                                           За наслідками  атестації:

 • встановлюються кваліфікаційні категорії:
 • “спеціаліст”,
 • “спеціаліст ІІ категорії”,
 • “спеціаліст І категорії”,
 • “спеціаліст вищої категорії”
 • присвоюються педагогічні звання:
 • “старший вчитель”,
 • “вчитель-методист”,
 • “вихователь-методист”

 

      Кваліфікаційна категорія “спеціаліст” підтверджується педагогічним працівникам, які професійно компетентні, забезпечують нормативні рівні і стандарти навчання та виховання. 

      Кваліфікаційна категорія “спеціаліст ІІ категорії” встановлюється педагогічним працівникам, які виявили достатній рівень професіоналізму, використовують сучасні форми і методи навчання та виховання, досягли вагомих результатів у педагогічній діяльності. Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 3 років. 

      Кваліфікаційна категорія “спеціаліст І категорії” встановлюється педагогічним працівникам, які виявили ґрунтовний рівень професіоналізму, добре володіють ефективними формами і методами педагогічної діяльності, досягли значних результатів у розв’язанні навчально-виховних завдань. Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 5 років. 

      Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” встановлюється педагогічним працівникам, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї праці. Стаж безпосередньої педагогічної роботи – не менше 8 років. 

      Педагогічне звання “старший вчитель” може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст І категорії”, а за наявності освіти в обсязі вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня – стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше 8 років. Зазначене педагогічне звання присвоюється педагогічним працівникам, які досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу у становленні молодих педагогів, постійно працюють над своїм фаховим самовдосконаленням. 

      Педагогічне звання “вихователь-методист” присвоюється педагогічним працівникам з вищою освітою і освітою в обсязі вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня. Зазначене педагогічне звання присвоюється педагогічним працівникам, які досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу у становленні молодих педагогів, постійно працюють над своїм фаховим самовдосконаленням. 

      Педагогічне звання “вчитель-методист” присвоюється педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, відповідають вимогам для присвоєння звання “старший учитель”, а також запроваджують у навчально-виховний процес найбільш ефективні форми і методи роботи, узагальнюють передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у розробленні шкільного компоненту, змісту освіти, діяльності професійних педагогічних об’єднань, асоціацій, надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчальних закладів в освоєнні досвіду провідних педагогів і мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами відповідного рівня

 1. Порядок проведення атестації

   До 20 вересня поточного року керівник навчального закладу знайомить педагогічний колектив з:

 • наказом “Про створення атестаційної комісії” (зразок додається);
 • основними умовами і вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, Закону України “Про освіту”, “Про мови в Української РСР”, зі ст.10 Конституції України (рекомендуємо ознайомити педагогічних працівників за підписом)